Blog RSS

Hintan koulu sai kunnian suunnitella ja valmistaa korut kirjailija Katariina Vuorelle itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoon Presidentinlinnaan. Koruprojektia toteuttamaan valittiin 4.-6. luokilta kuusi oppilasta, jotka pääsivät tutustumaan ja osallistumaan muotoiluprosessiin alkutapaamisesta lähtien. Muotoiluprosessi käynnistyi asiakastapaamisella, jossa Katariina kertoi valitsemastaan asusta ja koruun liittyvistä toiveistaan oppilaille ja ohjaaville opettajille. Alkutapaamisessa pohdittiin alustavasti myös mahdollisia valmistusmenetelmiä ja materiaaleja.  Jo tapaamisen aikana oppilailla syntyi ensimmäisiä ideoita korusta, kun he kuuntelivat asiakkaan toiveita. Kuitenkin ennen ideoinnin jatkamista oppilaita ohjattiin hakemaan tietoa valitun vintagemekon tyylillisestä aikakaudesta. Oppilaat kokosivat yhdessä visuaalista moodboardia padletiin, jonne he myös kirjasivat ideoitaan koruun liittyen.  Tiedonhankinnan jälkeen oppilaiden kanssa aloitettiin vapaa ideointi ja luonnosteleminen, jossa apuna hyödynnettiin erilaisia ideointitekniikoita....

Read more

Suomalainen alakoulu verkkokaupan pyörittäjänä? Luit oikein! Olemme julistautuneet Suomen ensimmäiseksi design-kouluksi. Koulumme vuosisuunnitelmaan kuuluu isona osana muotoilukasvatus, ja jokainen luokka-aste toteuttaa lukuvuoden aikana jonkin muotoilukasvatusprojektin. Osa projektien tuotoksista päätyy verkkokauppaan myyntiin. Verkkokauppaa pyörittää yrittäjyyskasvatuksen valinnaiskurssi, eli osa 5.-6.luokkien oppilaista. Mikä onkaan oppilaista palkitsevampaa, kuin päästä tutustumaan koko markkinointiprosessiin aina tuotteiden suunnittelusta niiden myyntiin ja markkinointiin.  

Read more