Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste  

Hintta design -verkkokauppa 

 

Yleistä 

Hinttadesign.fi on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.  

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Hinttadesign.fi:n palveluita. 

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. 
 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot 

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii: 

Hintan koulun vanhempainyhdistys ry  

(Y-tunnus: 3136867-6 ) 
Valjastie 19 
90650 Oulu 

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: 
marja.manninen@eduouka.fi 

matti.ahola@ouka.fi 

 

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä? 

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot 
 • Tunnistamistiedot, kuten nimi 
 • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottokorttiostosta tehdessä 
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot 
 • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin 
 • Google-, Facebook- tai Microsoft-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne 
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot 
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot 
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite 
 • Tuotearvostelut 
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot 
 • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet 

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Hinttadesign.fi:sta Internetin kautta. 

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.  

 

 

Mihin henkilötietojani käytetään? 

Henkilötietoja käytetään 

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen 
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin 
 • Hinttadesign.fi:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen 
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen 
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin 
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen 
 • Väärinkäytösten estämiseen 
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen 

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Hinttadesign.fi:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen. 

 

Miten tietojani säilytetään ja suojataan? 

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. 

Tietoturva pohjautuu Oulun kaupungin tietoturvan hallintajärjestelmään. 

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointianonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. 

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. 

 

Kuinka kauan tietojani säilytetään? 

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. 

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Hinttadesign.fi:n järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä. 

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin: 

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei 
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen 
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme 
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi 

 

Kuka käsittelee henkilötietojani? 

Asiakastietoihin on pääsy vain Hintan koulun henkilöstöllä (vain niillä henkilöillä, jotka ovat välittömässä yhteydessä Hinttadesign -verkkokauppaan) sekä yrittäjyys -valinnaisaineen valinneilla oppilailla. Henkilökunta ja oppilaat ovat koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on verkkokaupan toiminnalle välttämätöntä. 

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys: 
Hintan koulun vanhempainyhdistys ry (Y-tunnus: 3136867-6) 
Valjastie 19 
90650 Oulu 

 

Millaisia oikeuksia minulla on? 

Asiakkaana sinulla on oikeus: 

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista 
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista 
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.   

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä vastaaville henkilöillemme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus. 

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle. 

 

 

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot? 

Voit pyytää Hinttadesign.fi:n järjestelmiin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla: 

marja.manninen@eduouka.fi 

matti.ahola@ouka.fi 

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten.  

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia.  

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua. 

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: 

 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti 
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa  
 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille 
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille 

Hinttadesign.fi huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.  

 

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat? 

Hinttadesign.com käyttää vain toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista.  

Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa. 

Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google AdWordsia, Google Display Networkia ja Google DoubleClickiä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä. 

Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon. 

 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa? 

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä. 

Mihin voin ottaa yhteyttä? 

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: 

 
marja.manninen@eduouka.fi 

matti.ahola@ouka.fi 

 

Mahdollisissa muissa asioissa auttaa myös edellä mainitut osoitteet.